Holistisk Yoga

Holistisk Yoga (klasser)

Mjuk mycket avslappnande yoga med enkla långsamma rörelser med fokus på återhämtning och ett lugnare sinne. Du jobbar helt utifrån dina förutsättningar. Vad du orkar just nu.
Effektivt mot stress, fibromyalgi, rygg och nackspänningar, käkspänningar, sömnproblem, spänningshuvudvärk, oro, nedstämdhet m.m.
Den är mycket djupgående och oerhört läkande för dig med långvarig smärtproblematik och/eller stressproblematik.

Enskild holistisk yoga

För dig som inte har möjlighet att delta i klasserna.
Du får lära dig ett holistiskt yogapass med meditation som du sen kan arbeta med hemma.
Plats: Myrgatan 3, 774 31 Avesta (Studieförbundet Vuxenskolans lokaler)

I ett yogapass ingår

 • Yogaövningar

  Yogaövningar med vila mellan varje övning ( finns alternativa övningar för dig som behöver).

 • Andningsmedvetenhet:

  Andningen är ett av det viktigaste verktygen och det mest grundläggande i yogan. Det finns ett direkt samband mellan andningen och dina tankar och känslor. Kontrollerad andning gör att du får mer kontroll över dina tankar och känslor.

 • Kroppsmedvetenhet:

  Vi strävar efter total uppmärksamhet och närvaro i kroppen. Att vara här och nu. När uppmärksamheten riktas innåt ökar vår förmåga att lyssna på kroppens signaler.

 • Tankemedvetenhet:

  Att öka förmågan att förstå sina reaktioner, tankar och beteendemönster.

 • Meditation:

  Att stilla sina tankar och få ro i sinnet.

Boka

Bokning och mer information hittar du under Aktuellt

Vad är holistisk yoga?

Kärnan i den holistiska yogan är mjuka enkla yoga och andningsövningar med mycket vila och meditation. Att släppa prestation och att känna närvaro. Att vara här och nu. Att det går bra att” bara vara inte göra”.
Den holistiska yogan stärker förmågan att läsa kroppens signaler samt ökar din medvetenhet kring begränsade tankemönster och invanda beteenden.

Vad skiljer holistisk yoga från annan yoga?
Det som mest skiljer den holistiska yogan från annan yoga är att den är mjuk, enkel och anpassad till olika behov. Att utifrån sig själv ta den tid man behöver för att låta kroppen hitta ny livskraft och läkning. Den är mycket djupgående och oerhört läkande för dig med långvarig smärt- och/eller stressproblematik.